Białołęcki areszt odwiedzili Pani Teresa Glenc – członek Komisji Zdrowia, Pani Ewa Kozanecka - członek Komisji Polityki Zdrowotnej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel Fundacji Barka- Pan Włodzimierz Placewicz

W dniach 6-8 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyło się spotkanie dla osadzonych w ramach kampanii „Ocalić od zapomnienia”, którego gościem był Pan Maciej Roszkowski przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce z powodzeniem realizowany jest program Praca dla Więźniów.

W lutym bieżącego roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce zorganizowano zakup psów służbowych i specjalnych do pracy w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej