Mazowiecka Służba Więzienna razem z mieszkańcami warszawskiej Woli uczciła pamięć 11. letniego Powstańca – Wojtka Zalewskiego. Poległ on w 21 dniu Powstania Warszawskiego. Przez lata nie miał żadnego grobu, skazany był na zapomnienie. Ale pamięć trwa.

18 sierpnia br. odbyła się wizyta naukowa dr. Matthew Maycocka reprezentującego szkocki Uniwersytet w Dundee oraz ppłk dr Piotra Łapińskiego z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Celem wizyty była wymiana doświadczeń dotycząca systemów penitencjarnych w Polsce i Szkocji.

Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności mogą mieć różną formę. Najważniejsze jest aby wzbudzać w skazanych chęć współdziałania. Tak też się stało podczas realizacji zajęć kulturalno-oświatowych podczas, których osadzeni stworzyli własnoręcznie projekt ilustrowanej bajki dla dzieci pt. „Cztery rybki”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 zarządzenia nr38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce zostanie zorganizowany zakup psów specjalnych (do wykrywania narkotyków) do Służby...

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji oraz Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości, realizuje projekt, którego Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada m.in. budowę i uruchomienie 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych.

9 sierpnia odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe dla uczestników programu readaptacji społecznej "Bliżej historii", który prowadzony jest we współpracy z Fundacją "Nie Zapomnij o Nas".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej