Funkcjonariusz pełniący służbę na Biurze Przepustek Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, udaremnił próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego.

W dniu 15 kwietnia 2019 roku białołęcki areszt wizytowali studenci Katedry Prawa Karnego z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod kierownictwem dr Michała Hudzika.

Osadzeni z białołęckiego aresztu wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do udziału w akcji „Żonkile”.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce uczestniczyli w seminarium naukowym „Kobiety w KL Auschwitz” w ramach projektu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”.

Dla uczczenia rozpoczynającej się kalendarzowej wiosny osadzeni z białołęckiego aresztu spędzają aktywnie czas na boisku sportowym.

21 marca 2019 r. odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztof Rybak.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej