8 listopada 2019 roku grupa słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej o kierunku – technik ochrony fizycznej osób i mienia uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości odbyło się spotkanie dla osadzonych z muzykiem i historykiem Panem Pawłem Piekarczykiem.

W Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce organizowane są ćwiczenia ochronne mające na celu sprawdzenie skuteczności współdziałania służb mundurowych i wypracowanych procedur na wypadek takich zdarzeń jak pożar, napad na konwój czy ucieczka.

W dniu 5 listopada br. białołęcki areszt gościł uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

30 października 2019 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce zrealizowano kolejną część kampanii "Bezpieczni w służbie - bezpieczni w pracy".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej