Przedstawiciele 10 Pułku Samochodowego Jednostki Wojskowej nr 2420 z Warszawy w dniu Święta Podoficera, wizytowali Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce.

W dniu 30 maja 2019 roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce zorganizowano spotkanie informacyjne dla studentów Katedry Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

W dniu 29 maja br. studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy pod opieką dr Ewy Dawidziuk i dr Marcina Mazura wizytowali białołęcki areszt.

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

28 maja br. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej z Chotomowa.

26 maja 2019 roku wybieraliśmy przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Polacy wybrali 52 europosłów spośród 866 kandydatów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej