W ramach zatrudnienia osadzonych, Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce oferuje zainteresowanym przedsiębiorcom możliwość wynajęcia kompleksu pomieszczeń.

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

17 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne ze studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach cyklu spotkań promujących pracę w Służbie Więziennej.

W dniu 14 maja 2019 roku roku na terenie tutejszej jednostki odbył się Koncert Chrześcijański dla osadzonych

Program był skierowany do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za dokonanie czynu z art. 177 KK i 178 A KK.

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce oferuje zainteresowanym przedsiębiorcom możliwość wynajęcia pomieszczenia na terenie jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej