8 czerwca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbył się piknik rodzinny pt. "Ale Frajda!”. Program przewidywał znakomitą zabawę, rodzinne grillowanie i wiele miłych niespodzianek dla dzieci.

Wakacje to czas, gdy młodzi ludzie częściej niż zwykle podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

W dniu 5 czerwca br. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbył się koncert skrzypcowy dla osadzonych.

W Polsce posiadanie narkotyków np. marihuany, stanowi przestępstwo. Podstawą odpowiedzialności karnej za ten czyn jest art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z dniem 3 czerwca 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył mjr. Cezaremu Bujakowi pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Za początek kurateli sądowej w Polsce przyjmuje się datę 7 lipca 1919 roku, kiedy to marszałek Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego, powołał pierwsze sądy dla nieletnich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej