„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

W dniu 28 marca 2022r. studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej rozpoczęli w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce dwutygodniową klinikę penitencjarną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce

W dniu 17 marca 2022 roku odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz mjr Michał Chrościelewski - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

15 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej. Pracownicy socjalni pełnią niezwykle ważną rolę nie tylko w szeroko pojętej pomocy potrzebującym, ale także w pracy resocjalizacyjnej z osobami osadzonymi w placówkach penitencjarnych.

Gotowi oddać krew

14.03.2022

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej