W terminie od 21 do 22 października 2021 r. odbył się resocjalizacyjny program edukacyjno – korekcyjny dla skazanych zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych.

Od 17 października do 22 października 2021 r. trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji promujący poza sądowe rozwiązywanie konfliktów. Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce również wziął udział w tegorocznych obchodach.

19 października 2021 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się wizyta studyjna gen. Virginijusa Kulikauskasa – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Litwy.

15 października 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce gościła delegacja Sędziów Sądu w Rumunii realizowana w ramach programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (ETJN).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej