Grupa osadzonych z  Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce ukończyła kurs zawodowy – monter ociepleń budynków w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Od dnia 1 sierpnia 2019r. obowiązują nowe zasady udzielania widzeń. Zmiany podyktowane są stworzeniem bardziej komfortowych warunków dla osób odwiedzających, a przede wszystkim celem zmniejszenia czasu oczekiwania na widzenie.

Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Na te i wiele innych pytań, odpowiedź poznali pracownicy Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ.

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

W dniu 12 czerwca br. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce odwiedzili studenci prawa Uczelni Łazarskiego z Warszawy.

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec osób pozbawionych wolności powinny być ukierunkowane na umożliwienie jak najszerszych kontaktów skazanych z rodzinami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej