Z dniem 3 czerwca 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył mjr. Cezaremu Bujakowi pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Za początek kurateli sądowej w Polsce przyjmuje się datę 7 lipca 1919 roku, kiedy to marszałek Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego, powołał pierwsze sądy dla nieletnich.

Przedstawiciele 10 Pułku Samochodowego Jednostki Wojskowej nr 2420 z Warszawy w dniu Święta Podoficera, wizytowali Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce.

W dniu 30 maja 2019 roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce zorganizowano spotkanie informacyjne dla studentów Katedry Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

W dniu 29 maja br. studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy pod opieką dr Ewy Dawidziuk i dr Marcina Mazura wizytowali białołęcki areszt.

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej