Osadzeni z białołęckiego aresztu wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do udziału w akcji „Żonkile”.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce uczestniczyli w seminarium naukowym „Kobiety w KL Auschwitz” w ramach projektu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”.

Dla uczczenia rozpoczynającej się kalendarzowej wiosny osadzeni z białołęckiego aresztu spędzają aktywnie czas na boisku sportowym.

21 marca 2019 r. odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztof Rybak.

Białołęcki areszt odwiedzili Pani Teresa Glenc – członek Komisji Zdrowia, Pani Ewa Kozanecka - członek Komisji Polityki Zdrowotnej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel Fundacji Barka- Pan Włodzimierz Placewicz

W dniach 6-8 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej