W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej, 8 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Zbieranie plastikowych nakrętek jest jedną z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych.

W styczniu i na początku lutego 2023 roku  do Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce przyjęto 7 nowych funkcjonariuszy.

19 stycznia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonariuszami działu penitencjarnego oraz działu ochrony.

12 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka powołał ppłk Anetę Maicką na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej