Po raz kolejny Służba Więzienna bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, organizowanej przez Straż Graniczną przy współudziale klubów honorowych dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, działających w formacjach mundurowych. W ten sposób chcemy wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami innych służb uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.

5 listopada w Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek został zakończony program readaptacji społecznej, którego celem było przygotowanie koszulek, które własnoręcznie ozdobili osadzeni podczas trwania programu „Namaluj mi Tato!”.

22 października br. w Szkole Podstawowej w Rybnie odbyły się zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, które poprowadził funkcjonariusz białołęckiego aresztu śledczego – chor. Daniel Szczesny – instruktor przy kierownictwie do spraw BHP.

28 października 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce gościła delegacja Sędziów z Rumunii, Francji i Niemiec realizowana w ramach programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (ETJN).

Bliżej historii...

31.10.2021

29 października funkcjonariusze oraz osadzeni - uczestnicy resocjalizacyjnego programu „Bliżej historii” uporządkowali groby i mogiły Powstańców Warszawskich i żołnierzy Armii Krajowej, które znajdują się na Powązkach Wojskowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej