W dniu 21 października 2021 Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło podpisał porozumienie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące – mundurowe ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach.

Dziś wizytę w Areszcie Śledczym w Suwałkach złożyła Pani Aleksandra Szczudło posłanka na Sejm RP. Wizycie towarzyszyło podpisanie porozumienia między Aresztem Śledczym w Suwałkach a Urzędem Miasta Suwałki.

Spotkanie między Przedstawicielami Nadleśnictwa Augustów, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach oraz Przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych.

Specjaliści sądowi z różnych części kraju zastanawiali się nad rozwiązaniami, jakie należy podejmować, aby odpowiednio rozpoznawać potrzeby osób najbardziej potrzebujących, głównie dzieci i rodzin w trakcie toczących się spraw przed wymiarem sprawiedliwości.

Zakończyła się realizacja Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Krew jest i była od zawsze symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa, a jej oddawanie na potrzeby innych jest jednym z największych dowodów ludzkiej miłości i szacunku dla drugiego człowieka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej