Komunikat

24.03.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Komunikat

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oprócz wykonywania codziennych obowiązków służbowych i podnoszenia kwalifikacji realizują też swoje pasje sportowe.

Odprawa Roczna

05.03.2020

W dniu 05.03.2020 r. odbyła się roczna odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka oraz kierownictwa Aresztu Śledczego w Suwałkach.

28 lutego 2020 roku w Suwałkach odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Niezłomnych Bohaterów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej