Komunikat

22.04.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Podejmując realne działania profilaktyczne w celu poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna włączyły się w akcję pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga, której celem jest pozyskiwanie środków ochrony osobistej dla potrzebujących.

W najbliższy poniedziałek (13.04) przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto upamiętnia ofiary zbrodni dokonanej przez NKWD. To jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

Komunikat

07.04.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

„ZAMASKOWANI”

02.04.2020

W Areszcie Śledczym w Suwałkach wystartował program profilaktyczny „ZAMASKOWANI”, w ramach którego osadzeni uszyją minimum 30 tysięcy maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej