Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym w  Areszcie Śledczym w Suwałkach zorganizowali inscenizację o charakterze historyczno - patriotycznym.

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Suwałkach zostali darczyńcami w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka.

Dziś zakończyło się czterodniowe szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

KOMUNIKAT

30.11.2021

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, prognozowany wzrost liczby zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 oraz związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

18 listopada 2021 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działania w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki oficjalnie podsumowali i zakończyli tegoroczną lokalną edycję trwającej od 1 listopada akcji "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży".

W dniu 15 listopada 2021 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach podpisał kolejną umowę na zatrudnienie skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej