Komunikat

15.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

W dniu 30 kwietnia 2020 roku w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora ppłk Marka Rzeszótko, przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

Komunikat

30.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

Terapia zajęciowa stanowi istotne ogniwo systemu profilaktyki, opieki, wychowania i terapii osób niedostosowanych społecznie i  jest jednym z elementów szeroko rozumianej resocjalizacji jako procesu poprawczego. Można za jej pomocą dokonać korzystnych zmian w obrazie tożsamości sprawców czynów aspołecznych i przestępczych, doprowadzać do zmiany postaw negatywnych na pozytywne i w ten sposób zniechęcić do zachowań antyspołecznych. Terapia zajęciowa ma...

W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia pod poz. 673 ogłoszone zostały przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej