Podczas spotkania przybliżono uczniom najważniejsze informacje na temat Służby Więiennej oraz ukazano specyfikę jej funkcjonowania. Ponadto wskazano możliwości podjęcia służby w szeregach naszej formacji po zakończeniu nauki w szkole średniej.

8 marca to dzień corocznie zarezerwowany dla pań. Jest on także celebrowany za więziennymi murami Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

W starogardzkim Areszcie Śledczym rozpoczęła się realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego odwiedzili uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Celem wizyty było przybliżenie uczniom specyfiki formacji oraz wskazanie możliwości podjęcia służby w szeregach Służby Więziennej.

Starogardzki Areszt Śledczy od wielu miesięcy współpracuje ściśle z Pomorską Szkołą Wyższą.

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego odwiedzili uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej