Terapia muzyką

29.12.2017

Aktywność kulturalna jest szczególnie ważnym środkiem w procesie resocjalizacji, która spójnie rozwija u osadzonych sferę intelektualną, emocjonalną, społeczną i kreatywną.

Służba Więzienna uczciła Święto Niepodległości.

W październiku na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim zakończyły się kolejne dwa cykle szkoleniowo-aktywizacyjne.

Międzynarodowy dzień Mediacji w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim.

1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez formalnego wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę, rozpoczynając największy konflikt zbrojny w historii.

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim zaangażowany w pomoc dla terenów dotkniętych nawałnicą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej