Problematyka zachowań przestępczych oraz kary kryminalnej były najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi z przyszłorocznymi maturzystami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim. Zajęcia z uczniami klasy IV o profilu biologiczno-chemicznym odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowali teren w pobliżu Strzelnicy przy ul. Brackiej 1 w Starogardzie Gdańskim.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wzięli udział w corocznej inicjatywie sadzenia lasu pod hasłem #sadziMy zorganizowanej przez Nadleśnictwo Starogard oraz Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Starogardzka Służba Więzienna wzięła udział w zorganizowanym przez Urząd Pracy w Tczewie Dniu Otwartym Służb Mundurowych. Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim reprezentowały kpt. Kamila Turzyńska oraz ppor. Katarzyna Wojtyło.

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony wzięli udział w spotkaniu ze studentami I roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wizyta była ukierunkowana na przybliżenie specyfiki formacji, wskazanie jak istotną rolę pełni ona w strukturach Państwa, także w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Był to także dobry moment do zaprezentowania oferty...

Dźwięk alarmu rozpoczął ćwiczenia ochronne, które zostały przeprowadzone 20 października 2023 r. na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej