W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim oddano do użytku nowe ambulatorium dla osadzonych.

Odprawa roczna

27.03.2018

W dniu 22.03.2018 r. w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podsumowująca 2017 rok. W odprawie wzięli udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, ppłk Marek Rzeszótko, z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, mjr Marian Szałkowski oraz kierownicy poszczególnych działów.

Dzień 8 lutego jest świętem Służby Więziennej. Termin ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Lesław Bryłkowski z dniem 12 lutego 2018 roku powołał mjr Mariana Szałkowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Skazani pracują

02.02.2018

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”. Joseph Conrad.

Dar życia

31.01.2018

Dar życia – Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej