Funkcjonariusz starogardzkiej jednostki penitencjarnej chor. sztab. Michał Oller w czasie wolnym od służby był bezpośrednim świadkiem potrącenia pieszego. Funkcjonariusz Służby Więziennej wykazał się zdecydowaną, adekwatną do zaistniałej sytuacji reakcją, za co został wyróżniony przez płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

W murach starogardzkiego Aresztu Śledczego ponownie goszczono licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim. Tym razem o prawie i Służbie Więziennej rozmawiano z klasą o profilu humanistycznym.

W piątkowe popołudnie uczniowie Technikum im. Generała Józefa Hallera w Owidzu wraz z opiekunem uczestniczyli w wizycie plenerowej na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej.

Na terenie starogardzkiej Komendy Powiatowej Policji odbyło się trzecie już wspólne szkolenie dla przewodników psów służbowych i ich czworonożnych podopiecznych.

Odpowiedzi na to pytanie udzielili funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego uczniom kolejnej klasy z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, którzy gościli w murach starogardzkiego Aresztu Śledczego.

Problematyka używania środków przymusu bezpośredniego, zarobki funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz różnice w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz półotwartego to tylko nieliczne zagadnienia poruszane podczas wizyty plenerowej uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej