Refleksje nad kwestią ponoszenia konsekwencji za własne decyzje i wybory były najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami jednej z drugich klas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

2 grudnia br. odbyło się widzenie rodzinne, w którym wzięło udział czterech skazanych – uczestników programu resocjalizacji pt. "Ojciec i dziecko", ich dzieci oraz pozostali członkowie rodziny. Nie bez znaczenia jest fakt jego organizacji w miesiącu grudniu, który jest uznawany za najbardziej rodzinny czas w ciągu całego roku z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Kolejna grupa – tym razem klasa maturalna o profilu matematyczno – fizycznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim zrealizowała ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej już po raz kolejny uporządkowali teren w pobliżu Strzelnicy przy ul. Brackiej 1 w Starogardzie Gdańskim.

Strzelecka drużyna Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim nie miała sobie równych podczas Drużynowego Strzelania o Puchar Przechodni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim ufundowany przez Brata Henryka Kinder. Rywalizacja strzelecka została zorganizowana dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości.

Starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili uczniowie szkoły branżowej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie. Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej