Pasja jest tym, co przynosi nam poczucie spełnienia. Niezależnie od kondycji relacji interpersonalnych, zawartości portfela czy osiągnięć zawodowych – zawsze będzie dawała satysfakcję.

W czerwcu bieżącego roku zakończyła się kolejna edycja programu resocjalizacyjnego, dla skazanych pn. „Ojciec i dziecko”, realizowanego przez kadrę penitencjarną Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Skazani uczą się

30.05.2018

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” - Benjamin Franklin

XXV Okręgowe Mistrzostwa Strzeleckie Służby Więziennej Okręgu Gdańskiego

W ramach realizacji programu „Praca dla więźniów”, Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim zwiększa odpłatne zatrudnienie skazanych.

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej