Aktualnie Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką penitencjarną wchodzącą w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku. Aresztem Śledczym kieruje Dyrektor, któremu podlega personel składający się z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Personel Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. podzielony jest na działy: ochrony, penitencjarny, terapeutyczny, ewidencji, finansowy, kwatermistrzowski, służby zdrowia...

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wzięli udział w uroczystych obchodach 99. rocznicy powrotu Starogardu do Macierzy.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wdrażany jest również przez Areszt Śledczy w Starogardzie Gd.

Dzięki ojcu dziecko zdobywa przygotowanie do późniejszych ról społecznych związanych z płcią. Rodzice swoim zachowaniem pokazują: jak być mężczyzną i kobietą, jak być mężem i żoną, jak być ojcem i matką. Aby role te były ugruntowane prawidłowo, dziecku niezbędny jest kontakt z obojgiem rodziców.

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)” Jędrzej Moraczewski

„Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo”. Voltaire

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej