Szkoleniem wstępnym objętych zostało czworo nowo przyjętych funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

KOMUNIKAT

31.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W ostatnich tygodniach w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim trwa realizacja cyklów szkoleniowo – aktywizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W bieżącym roku planowane jest przeszkolenie łącznie 72 osadzonych. To już finalny etap realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

KOMUNIKAT

17.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych licznych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

KOMUNIKAT

01.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

Pomorski Katyń

28.09.2020

Szpęgawsk – szczególne miejsce na mapie Kociewia. Osiemdziesiąt jeden lat temu w lesie nieopodal tej miejscowości doszło do masowych zabójstw ludności cywilnej przez okupanta niemieckiego. W bestialski sposób zamordowano tam kilka tysięcy osób - przede wszystkim przedstawicieli inteligencji polskiej oraz duchowieństwa, pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd., osadzonych ze starogardzkiego więzienia, ale także obywateli żydowskich...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej