Nemo - to pies, który każdego dnia wspomaga funkcjonariuszy naszej jednostki w wykonywaniu zadań służbowych. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie substancji niedozwolonych, przede wszystkim środków narkotycznych. Wykorzystywany jest podczas czynności kontrolnych np. wobec osób ubiegających się o wstęp na teren aresztu; sprawdza pomieszczenia, przedmioty. Nemo w  Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim pełni służbę od 2017r.

KOMUNIKAT

29.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

St. sież. Andrzej Bartczak na co dzień pełni obowiązki służbowe na stanowisku st. Instruktora Działu Ochrony ds. uzbrojenia i p.poż w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Swoją pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w 2008r. Od wielu lat jego wielką pasją jest strzelectwo; jest niezwykle zaangażowany we wszelkie zadania związane z tą tematyką. Swoje wieloletnie już doświadczenie, merytoryczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności wykorzystuje nie...

Komunikat

31.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W listopadzie 2020r. w starogardzkim areszcie śledczym ponownie realizowany jest program resocjalizacji „Maska”. Pięcioosobowa grupa skazanych pod opieką wychowawczyń Działu Penitencjarnego szyje środki ochrony osobistej. Podczas jednego dnia osadzeni produkują kilkadziesiąt sztuk maseczek ochronnych.

Komunikat

30.11.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej