Komunikat

23.10.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wiedza-Edukacja-Rozwój to nazwa Programu Operacyjnego, który realizowany jest we wszystkich jednostkach penitencjarnych. W jego ramach w AŚ w Sosnowcu rozpoczęto realizację kolejnego kursu zawodowego dla skazanych.

Z dniem 22. września 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Juliusza Mirtyńskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w AŚ Sosnowiec rozpoczęto realizację kolejnego kursu zawodowego dla skazanych.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej