Można zostać wyróżnionym „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”, odznaką z okazji "100-lecia polskiego więziennictwa”, a także w przypadku wykazania się wyjątkowo chwalebną postawą, odznaczeniem „SEMPER PARATUS”.

Tradycyjnie, jak co roku, delegacje funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Słupsku uczestniczyły w obchodach Święta Niepodległości.

KOMUNIKAT

06.11.2019

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

Z wielkim zaangażowaniem, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku przystąpili do prac brukarskich w ramach Projektu Obywatelskiego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" - kurs BRUKARZ.

Tak na pytanie o to czym jest mediacja, odpowiada jej definicja.

Ścieżkami kariery

17.10.2019

Na szczególne zaproszenie Zespołu Szkół w Damnicy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej