Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: "Co robisz dla innych?" Martin Luther King Jr.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

Narodowe Czytanie

03.10.2023

W dniu 09.09.2023r osadzeni z Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, zostali zaproszeni przez Bibliotekę Wojewódzką w Poznaniu na wydarzenie jakim było Narodowe Czytanie Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem”.

W miniony weekend mieliśmy okazję do integracji środowiska służb mundurowych i ich rodzin.

Ślubowanie

20.09.2023

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście:

Z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Poznaniu wręczone zostały akty nominacyjne i odznaczenia resortowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej