Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu reprezentowali Służbę Więzienną podczas Targów Pracy Rzemiosła i Edukacji.

Areszt Śledczy w Poznaniu odwiedziła kilkunastoosobowa grupa studentów psychologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

"Niech milczy ten, kto uczynił jakieś dobrodziejstwo - niech mówi ten, który je otrzymał". Seneka

Człowiek wśród żywiołów.

"Chociaż bowiem, teatr dosłownie nie przekształci ani człowieka, ani kosmosu, to przecież umie jednoczyć ludzi wokół wielkich mitów, dążności, idei" Antonin Artaud

Już dziś zaczyna się konkurs więziennych teatrów, z powodzeniem organizowany od pięciu lat przez poznański areszt.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej