Chrzest w areszcie

11.09.2018

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu odbył się chrzest osadzonych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, a nawet przedstawiciele Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki uczestniczyli w VI Biegu Służb Mundurowych, który odbył się 25 sierpnia w Rzgowie k. Konina.

Przedstawiciele jednostek podstawowych z OISW Poznań odwiedzili domy wspólnoty we Władysławowie, Marszewie i Chudobczycach.

Anioły Edukacji

21.08.2018

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” Albert Schweitzer

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann powołał na  stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu mjr. Tomasza Balanta, dotychczasowego kierownika Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Ppłk Bogumił Pachulski z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołany został na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej