Anioły Edukacji

21.08.2018

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” Albert Schweitzer

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann powołał na  stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu mjr. Tomasza Balanta, dotychczasowego kierownika Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Ppłk Bogumił Pachulski z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołany został na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, płk Marcelego Sauermanna, powołał na  stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłk Bogumiła Pachulskiego.

Nauka radzenia sobie ze stresem, samoobrona, organizacja bezpiecznego stanowiska pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna - funkcjonariusze Służby Więziennej z Poznania szkolili kuratorów sądowych.

Były chwyty obezwładniające i pierwsza pomoc przedmedyczna, kajdankowanie, opatrywanie ran i resuscytacja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej