BARKA w Areszcie

20.09.2018

Fundacja Barka jest organizacją pozarządową, a jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie szansy odbudowy życia tym osobom poprzez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Pierwszy Dom Barki powstał w 1989 r. we Władysławowie. W poznańskim areszcie, w minioną środę odbyło się spotkanie z Bartoszem Pawlakiem, przedstawicielem Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA.

Udaremnienie przypadków prób wprowadzenia na teren jednostek penitencjarnych środków narkotycznych i odurzających stanowi wciąż poważne wyzwanie dla pełniących służbę funkcjonariuszy.   

Czym zajmują się ośrodki diagnostyczne? Co robią więzienni psychologowie? Co zależy od ich pracy i jak sami ją oceniają? Poznajcie Ośrodek Diagnostyczny w Areszcie Śledczym w Poznaniu

Chrzest w areszcie

11.09.2018

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu odbył się chrzest osadzonych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, a nawet przedstawiciele Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki uczestniczyli w VI Biegu Służb Mundurowych, który odbył się 25 sierpnia w Rzgowie k. Konina.

Przedstawiciele jednostek podstawowych z OISW Poznań odwiedzili domy wspólnoty we Władysławowie, Marszewie i Chudobczycach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej