Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę.

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu funkcjonuje pracownia plastyczna w ramach programu resocjalizacji „Arteterapia jako technika plastyczna” sprzyjającemu readaptacji społecznej.

Areszt Śledczy w Poznaniu systematycznie i skutecznie promuje pracę w Służbie Więziennej.

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu została odprawiona Msza Święta z poświęceniem nowej kaplicy przez ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.

#Mamytowekrwi

08.05.2019

Wielkopolscy więziennicy i kuratorzy sądowi oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości z poznańskiego sądu okręgowego, po raz kolejny wspólnie "przelewali krew" w ramach kampanii #mamytowekrwi.

Norwescy pracownicy placówek penitencjarnych z wizytą w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej