„Najważniejszym i największym triumfem człowieka jest zwycięstwo nad samym sobą” – Platon

„W naszej pracy ważne jest aby kierować się empatią”, powiedziała kpt. Jadwiga Janowicz-Nowak, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, podczas seminarium: „Formy pomocowe dla osób skazanych w probacji oraz przebywających i opuszczających jednostki penitencjarne na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Polski”

Na Starym Rynku w Środzie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Czas nauki

04.09.2019

Zakończenie wakacji jest doskonałą okazją, by przypomnieć o trwającej już od wielu lat współpracy Aresztu Śledczego w Poznaniu z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Nie Dopalaczom

28.08.2019

Już 4 lata ma program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej pt. Nie Dopalaczom.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu pomogli ofiarom wypadku drogowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej