Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie piotrkowskiej jednostki penitencjarnej zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna

Kolejna grupa osadzonych zostanie zatrudniona w zakładzie przetwarzania elektrośmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych i przemyśle

W jednostkach penitencjarnych permanentnie organizowane są kursy zawodowe dla skazanych, tym razem w piotrkowskim areszcie kształci się malarzy

15 czerwca 2018 roku w Czarnocinie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Komendantowi Głównemu Policji Państwowej w latach 1926-1935

Osadzeni poznali fascynującą historię Festiwalu w Jarocinie

Współpraca Służby Więziennej z innymi służbami jest wielopłaszczyznowa, tym razem Straż Graniczna korzystała ze strzelnicy w piotrkowskim areszcie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej