W jednostkach penitencjarnych permanentnie organizowane są kursy zawodowe dla skazanych, tym razem w piotrkowskim areszcie kształci się malarzy

15 czerwca 2018 roku w Czarnocinie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Komendantowi Głównemu Policji Państwowej w latach 1926-1935

Osadzeni poznali fascynującą historię Festiwalu w Jarocinie

Współpraca Służby Więziennej z innymi służbami jest wielopłaszczyznowa, tym razem Straż Graniczna korzystała ze strzelnicy w piotrkowskim areszcie

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku, na strzelnicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyły się XLVII Mistrzostwa Strzeleckie Służby Więziennej

Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2018 roku przy okazji Walnego Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej