Stare wysłużone ogrodzenie zostało zastąpione całkowicie nowym, zbudowanym od podstaw i nowoczesnym

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia skazanych odbywających karę w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. odwiedziły Senior Evki i kabaret Trzeciaki.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, w kolejną rocznicę tych wydarzeń skazani przebywający w AŚ Piotrków Tryb. spotkali się z pracownikiem PAN

W dniu 12 grudnia 2017 roku grupa pseudokibiców przerzuciła przez mur na teren jednostki race, które wywołały pożar w okolicy jednego z budynków

Przedsięwzięcia podejmowane przez Służbę Więzienną w obliczu niepełnosprawności osób pozbawionych wolności na przykładzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Z dniem 1 grudnia 2017 roku nastąpiła zmiana na stanowisku z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jacek Lenart powołał na to stanowisko majora Roberta Fijałkowskiego

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej