W dniu 1 września funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu sprawili wiele radości dzieciom.

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim wspomaga jednostki oświaty w pracach remontowych i porządkowych

Od ponad dwóch lat Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim kieruje osadzonych do ciężkiej, fizycznej pracy na rzecz miasta przy sortowaniu odpadów

W ramach porozumienia, zawartego między aresztem a CKiW OHP w Pleszewie, odbyło się spotkanie informacyjne dla osadzonych dotyczące oferty edukacyjnej dla młodzieży.

Dzięki podpisanemu przez Areszt w Ostrowie porozumieniu z gminą Sieroszewice Służba Więzienna skierowała grupę kilku osadzonych do porządkowania terenów zielonych wokół zabytkowego parku w Rososzycach

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim pracują na rzecz społeczności lokalnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej