Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, zrzeszeni w Klubie HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, przyłączyli się do zainicjowanej w tym tygodniu przez Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, akcji oddawania krwi i osocza dla chorych na koronawirusa.

Kurs brukarza

30.10.2020

Praktycznie przez cały październik br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs brukarza połączony z aktywizacją zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W październiku br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs „Technolog robót wykończeniowych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Mediacje w areszcie

19.10.2020

15 października przypadał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji - święto mediatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w polubowne rozwiązywanie konfliktów. Dzień ten jest okazją do promowania idei mediacji i propagowania wiedzy na ten temat, także wśród osadzonych.

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października, w dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Właśnie w tym dniu w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczęliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

12 października br. funkcjonariusze działu ochrony z Aresztu Śledczego w Opolu oddali honorowo krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej