Nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Wielu osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Opolu i jego oddziałach zewnętrznych odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa pod wpływem alkoholu.

8 lutego z okazji święta Służby Więziennej, funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK OISW w Opolu i AŚ w Opolu, przystąpili do udziału w akcji honorowego oddawania krwi "Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w programach readaptacyjnych, kształtujących umiejętności społeczne i poznawcze, a w szczególności te, które rozwijają kreatywności i twórczość własną.

W grudniu br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbyły się dwa kursy zawodowe skierowane do osadzonych mężczyzn tj.„Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową” oraz „Brukarz z aktywizacją zawodową”. Oba szkolenia realizowane były ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Nie ustajemy w pomaganiu. Tym razem nasze wsparcie skierowaliśmy do Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu.

Coraz bliżej święta. Czas wspólnoty, rodzinnych spotkań, obdarowywania się prezentami. Czas duchowego misterium i oczyszczenia. W tym roku trochę inne, skromniejsze, bez przepychu. Stan pandemii wymusza na nas zachowanie szczególnej ostrożności. Wykazanie się dojrzałością i obywatelską postawą. Przy wigilijnym stole spotkamy się w mniej licznym gronie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej