17 czerwca br. funkcjonariusze oraz cywilni pracownicy Aresztu Śledczego w Opolu uczcili Światowy Dzień Krwiodawcy poprzez zorganizowanie akcji oddawania krwi i osocza.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Mariusz Gąska spotkał się z Dyrektorem Pomologii Prószków - Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie Panem Dariuszem Sobków.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?" (Martin Luther King Jr.)

Służba Więzienna jest nowoczesną i rozwijającą się formacją mundurową. Stale doskonalimy metody naszej pracy oraz inwestujemy w zaplecze techniczne i lokalowe. Areszt Śledczy w Opolu nie pozostaje w tyle. Tym razem możemy pochwalić się zakończeniem przebudowy budynków garażowych na pomieszczenia archiwum zakładowego.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 11 maja 2021 r. powołał kpt. Mariusza Gąskę na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej