27 kwietnia br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu przekazali ponad pół tysiąca maseczek jednorazowego użytku do Centrum Opieki Paliatywnej "Betania" w Opolu.

Służba nie drużba. W trakcie świąt Służba Więzienna nie odpoczywa. Nieustannie swoje działania kieruje na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę społeczeństwa. Działamy w wielu wymiarach. Pełnimy funkcje ochronne oraz realizujemy zadania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Podejmujemy i angażujemy się w różnorakie prospołeczne i obywatelskie inicjatywy. Tym razem udało nam się wesprzeć szczytną inicjatywę opolskich krawcowych.

Areszt Śledczy w Opolu nawiązał współpracę z miejscową Izbą Rzemieślniczą oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Celem jest pomoc w walce z epidemią poprzez szycie maseczek, które trafią do potrzebujących instytucji i organizacji.

W tak trudnym dla wszystkich okresie jakim jest pandemia choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), funkcjonariusze Służby Więziennej nie zapominają o swoim powołaniu tj. ochronie społeczeństwa.

Areszt Śledczy w Opolu wraz z podległymi oddziałami zewnętrznymi w Turawie i Opolu realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Jednym z najistotniejszych celów oddziaływań readaptacyjnych prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych oraz wyposażenie ich w nowe umiejętności, w celu ułatwienia ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, a także aktywizowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więziennych murów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej