Kolejni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu dołączyli do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi - Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.

1 września br. zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu ppor. Arkadiusz Idzi wręczył kolejnym oficerom Służby Więziennej akty mianowania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na stopień podporucznika.

1 września br. na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, pana Dariusza Sobków, uczestniczyliśmy w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego klas mundurowych oraz klasy o profilu Bezpieczeństwo Narodowe. Areszt Śledczy w Opolu reprezentował dyrektor por. Arkadiusz Idzi.

Kontynuujemy działania w ramach programu rozwoju artystycznego i emocjonalnego osadzonych „Rest – art”.

Aktem mianowania z dnia 2 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał stopień podporucznika Służby Więziennej - absolwentom Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

W okresie od 27 lipca br. do 12 sierpnia br. na terenie opolskiego aresztu śledczego ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej realizowany jest kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej