Święta Wielkiej Nocy to czas wyjątkowy w tradycji naszej wiary. Czas radości spędzony u boku najbliższych. Jest to także niewątpliwie okazja do złożenia serdecznych życzeń rodzinom funkcjonariuszy i pracowników, osób, które każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przypomina drogę Jezusa z krzyżem, od momentu wydania wyroku - do miejsca ukrzyżowania na górze Golgota, gdzie zwyczajowo dokonywano egzekucji na skazańcach. Polega na medytacji Męki Chrystusa, połączonej z przejściem symbolicznej drogi. Drogę tę wyznacza 14 wydarzeń zwanych stacjami.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie po raz kolejny wykazali się skutecznością w udaremnieniu próby przemytu substancji odurzających na teren jednostki. W tym roku to już siódme tego typu zdarzenie zakończone sukcesem.

W dniu 20 marca 2018r. z wizytą w Areszcie Śledczym w Lublinie gościła grupa lubelskich studentów stowarzyszonych w organizacji ELSA Lublin.

„Panie Pułkowniku, melduję objęcie obowiązków na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie” – taki meldunek złożył Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie podczas uroczystej odprawy płk Leszek Wojciechowski – nowy Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.

W dniu 6 marca 2018 r. odbyło się spotkanie funkcjonariusza AŚ Lublin ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej