„Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę, moc ! Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc ! Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony: „Wiwat Trzeci Maj” !

Ogólnopolski program "W służbie prawu" realizowany przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie spotkał się z zainteresowaniem lubelskich szkół

W ramach współpracy z lubelskim Hospicjum Dobrego Samarytanina na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie wyrosło Hospicyjne Pole Nadziei

Areszt Śledczy w Lublinie, po sukcesie ubiegłorocznej edycji, właśnie ogłosił II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Mistrzowie”.

Radosnego Alleluja!

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anna Ausz wręczyła wyróżnienia funkcjonariuszom lubelskiej jednostki penitencjarnej, za postawę obywatelską godną naśladowania

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej