"Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać zwycięstwo" Homer. 8 maja br. w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej w Europie

„Wolność zawsze jest wyzwaniem a władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc!” Jan Paweł II.

To ważne święto państwowe obchodzimy w naszym kraju od 2004. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to okazja do oddania czci naszym narodowym barwom.

W 2018 roku ponad 200 skazanych z okręgu lubelskiego objętych zostało nieizolacyjnym system wykonywania kary pozbawienia wolności, w pierwszym kwartale 2019 roku już ponad 50.

Dnia 22 kwietnia corocznie obchodzone jest święto Dnia Ziemi. Każdego roku przy tej okazji kadra penitencjarna organizuje różnego rodzaju akcje edukacyjne dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie, których finałem jest praktyczna realizacja założeń ekologicznych tego święta.

We wtorek 9 kwietnia br. w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, wystawiony został spektakl „Jaskinia filozofów”, na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta, w adaptacji i reżyserii Pani Marii Pietruszy-Budzyńskiej. Aktorami w przedstawieniu byli osadzeni z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej