W dniach 23 i 24 listopada br. osadzeni z Aresztu Śledczego w Lublinie wzięli udział w zajęciach mających na celu kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych.

Gazeta więzienna „Piaty Południk”, tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie , zajęła II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty zza krat”.

20 listopada br. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczysta odprawa służbowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączona z wręczeniem aktów nadania wyższych stopni służbowych, odznaki 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, medali z okazji „60-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” oraz odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel! Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować". Roman Dmowski

11 listopada cała Polska obchodzi Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku obchody te są szczególne, bowiem jest to 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu 6 listopada 2018r. do Aresztu Śledczego w Lublinie z wizytą przybyła grupa studentów stowarzyszonych w organizacji ELSA Lublin.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej