Po raz kolejny dwumiesięcznik redagowany przez osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie znalazł się w czołówce najlepszych wydawnictw więziennych, biorących udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Szpalty za kratą, organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu. Tym razem Piąty południk zajął III miejsce, stając na podium obok godnych współzawodników z jednostek penitencjarnych w Krzywańcu, Mysłowicach (I miejsce ex aequo) i Warszawie-Grochów (II miejsce).

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

Areszt Śledczy w Lublinie, dzięki realizacji programu modernizacji Służby Więziennej, wzbogacił swoją flotę pojazdów służbowych o trzy nowe samochody.

W odpowiedzi na apel Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie funkcjonariuszki i funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Zakładu Karnego w Chełmie po raz kolejny postanowili podzielić się najcenniejszym z darów – naszą krwią.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

Zgodnie z tradycją panującą w Kościele katolickim okres pomiędzy nocą z 24 na 25 grudnia aż do Święta Ofiarowania Pańskiego, tj. do 2 lutego, jest czasem, w którym śpiewane są kolędy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej