16 stycznia 2019 roku, w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie ppłk. Jacka Sankowskiego.

Życzenia i świąteczny nastrój towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się w 19 grudnia br. w sali konferencyjnej Aresztu Śledczego w Lublinie.

W sobotę, 8 grudnia b.r. w świetlicy Aresztu Śledczego w Lublinie miała miejsce premiera spektaklu „Jaskinia filozofów” na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta, w adaptacji i reżyserii Pani Marii Pietruszy-Budzyńskiej.

W dniach 23 i 24 listopada br. osadzeni z Aresztu Śledczego w Lublinie wzięli udział w zajęciach mających na celu kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych.

Gazeta więzienna „Piaty Południk”, tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie , zajęła II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty zza krat”.

20 listopada br. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczysta odprawa służbowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączona z wręczeniem aktów nadania wyższych stopni służbowych, odznaki 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, medali z okazji „60-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” oraz odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej