Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Areszt Śledczy w Lublinie to jednostka wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że jej siłą są ludzie, których codzienna postawa i zaangażowanie społeczne jest nas powodem do dumy. Do takich osób należy st. szer. Agnieszka Janik, funkcjonariuszka działu ewidencji tutejszej jednostki oraz czynna członkini Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej

Z powodu pandemii koronawirusa po raz kolejny już niestety, inaczej niż zwykle wyglądały tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Kluczyki do Renault Master trafiły do strażaków

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej