Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Dobrowie został zaszczycony możliwością współorganizacji szlachetnej inicjatywy - Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.

W dniu dzisiejszym (11.09) ruszył Terenowy Zespół Dozoru Elektronicznego przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Jest to duży krok dla naszej jednostki penitencjarnej, świadczący o tym, że resocjalizacja może się również odbywać na zasadach „ cyfrowego więzienia”, co dla budżetu stanie się przyczyną do zmniejszenia kosztów utrzymania takiego osadzonego.

W dniu 31 sierpnia 2023r. kilku osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wyruszyło pod pomnik lotników alianckich, znajdujący się w Modrolesie.

W dniu 84-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, Polacy wciąż wspominają i drżą na myśl o wydarzeniach, które na zawsze odmieniły historię Polski.

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk. Stanisława Paszkiewicza w Koszalinie zorganizowało ważną wystawę dla historii lotnictwa " Polski Lot Ku Gwiazdom".

Tegoroczny Festiwal odbędzie się w dniach 05-09 września. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja od 2003 roku łączy temat niepełnosprawności ze sztuką filmową i konsekwentnie udowadnia, że „życie można zacząć wiele razy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej