17 kwietnia po raz kolejny klub HDK PCK „Czerwona Mila” działający przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie przeprowadził zbiórkę krwi.

W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, osadzeni wykonali w pracowni plastycznej kolejne domki dla owadów zapylających.

Targi Pracy

14.04.2023

Biuro Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej w dniu 13.04.2023 r. zorganizowało 20 edycję Środkowopomorskich Targów Pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Ogłoszenie

14.03.2023

W zamian widzeń przewidzianych w sobotę w dniu 8 kwietnia 2023 r.- widzenia odbędą się w sobotę tj. 15 kwietnia 2023 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej