W ramach działalności kulturalno-oświatowej osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie wzięli udział w wyjściu poza terenem jednostki. Pod nadzorem funkcjonariusza, skazani udali się na pobliski, poniemiecki cmentarz, znajdujący się w miejscowości Dobrówko, w celu wykonania prac porządkowych na terenie wokół obiektu historycznego w ramach realizacji programu readaptacji społecznej „Eko Ozet”.

W miniony weekend byliśmy świadkami kolejnych uroczystości, związanych z upamiętnieniem odzyskania przez naszych rodaków niepodległości. W tak ważnym dniu, jakim jest 11 listopada, reprezentacje służb mundurowych, na czele z władzami miasta oddały należyty hołd pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie edukacyjne pt: „Ojcowie Niepodległej”, z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej z Delegatury Koszalińskiej Panem Rafałem Semołonikiem, w związku z Narodowym Świętem Niepodległości.

Kwestia wykluczenia społecznego dotyka każdą grupę społeczną, zmagającą się z istotnymi problemami wyłączenia z określonych obszarów życia publicznego. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie postawili na integrację z osobami starszymi, z Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach, celem aktywizacji ich chociaż w niewielkim wymiarze.

Placówki oświatowe coraz częściej sięgają po radykalne środki, w walce z demoralizacją młodzieży. Dlatego coraz częściej odpowiadamy na zapytania szkół, które chętniej korzystają z oferty edukacyjnej Służby Więziennej. W SŁUŻBIE PRAWU jest programem, udowadniającym skuteczność naszych działań.

Placówki oświatowe coraz częściej sięgają po radykalne środki, w walce z demoralizacją młodzieży. Dlatego coraz częściej odpowiadamy na zapytania szkół, które chętniej korzystają z oferty edukacyjnej Służby Więziennej. W SŁUŻBIE PRAWU jest programem, udowadniającym skuteczność naszych działań.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej