W 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości dla skazanych z Aresztu Śledczego w Kielcach udostępniona została wystawa ukazująca charyzmę Polek w walce o wolność

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Kielcach w dniach 28.09.2018 – 19.10.2018 w ramach rozpoczętej kampanii społecznej Bezpieczni w Służbie i w Pracy szkolili pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

W minionym tygodniu, skazani z Aresztu Śledczego w Kielcach sprzątali zabytkowe groby na Cmentarzu Starym w Kielcach

Od dnia 18.09.2018 roku w Areszcie Śledczym w Kielcach trwa program resocjalizacyjny „Negocjacje i Mediacje” Polubowny sposób rozwiązywania problemów.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Kielcach w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy" będą szkolić pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach jak radzić sobie z agresywnym petentem.

Skazani odbywający karę w kieleckiej jednostce penitencjarnej spotkali się z przedstawicielami stowarzyszenia Heroldów Ewangelii z Brazylii

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej