Funkcjonariusze kieleckiego aresztu wzięli udział w XXII Ogólnopolskich Targach Pracy w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Kielcach wzięli udział w VI Kieleckim Marszu Katyńskim.

Lekcja historii na żywo zorganizowana przez zespół penitencjarny dla skazanych z kieleckiego aresztu.

W miniony piątek Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie wręczył funkcjonariuszom AŚ w Kielcach odznaczenie za zasługi w pracy penitencjarnej, odznaki z okazji 100 – lecia polskiego więziennictwa.

W Środę Popielcową w Areszcie Śledczym w Kielcach Jego Ekscelencja ks. bp. dr Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej odprawił Mszę Święta dla osób pozbawionych wolności.

W dniu 06 marca odbyła się na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach odprawa roczna z udziałem płk Włodzimierza Więckowskiego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej