Skazani pod nadzorem funkcjonariuszy z Aresztu śledczego w Kielcach pracowali przy likwidacji zagrożeń powodziowych i podtopień mających miejsce w gminie Chęciny.

W dniu 23 maja br. z wizytą edukacyjną w Areszcie Śledczym w Kielcach gościli naukowcy, żołnierze wojsk NATO, którzy wzięli udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „20 lat Polski w NATO. Bezpieczeństwo przyszłości”.

W dniach od 15 do 16 maja br. w Kielcach w ramach Dni Profilaktyki odbyła się Interdyscyplinarna konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji Międzynarodowego dnia Rodziny pt. „Rodzina Polska w koncepcji odradzającego się państwa”.

W dniu 10 maja 2019 roku, grupa skazanych kobiet i mężczyzn z Aresztu Śledczego w Kielcach pod nadzorem wychowawcy, uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym w ramach programu resocjalizacyjnego pt. PATRIOCI 2019 do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej.

Funkcjonariusze z  Aresztu Śledczego w Kielcach wzięli udział w uroczystościach Dnia Flagi oraz obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które odbyły się na Rynku, w Katedrze, przy Pomniku Stanisława Staszica oraz na głównym deptaku Kielc.

W Areszcie Śledczym w Kielcach zespół terapeutyczny pod przewodnictwem siostry Nazareny przygotował ze skazanymi przedstawienie religijne - ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej