Łączymy siły

10.04.2020

W Areszcie Śledczym w Kielcach w ramach porozumienia ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufcem Kielce będą szyte maseczki oraz wykonywane przyłbice.

Komunikat

07.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuję:

Komunikat

25.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia kolejnych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) w dalszym ciągu wstrzymuje się udzielanie widzeń.

Zarządzenie Nr 10/20 Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach z dnia 18 marca 2020r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

Komunikat

11.03.2020

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim przebywającym w jednostkach penitencjarnych: osadzonym, funkcjonariuszom i pracownikom, Służba Więzienna wprowadziła procedury profilaktyki, na bieżąco dostosowuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest stale monitorowana.

W dniu 1 marca 2020 r. przedstawiciele kieleckiej Służby Więziennej uczestniczyli w wojewódzkich uroczystościach poświęconych Żołnierzom Wyklętym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej