Lekcja historii na żywo zorganizowana przez zespół penitencjarny dla skazanych z kieleckiego aresztu.

W miniony piątek Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie wręczył funkcjonariuszom AŚ w Kielcach odznaczenie za zasługi w pracy penitencjarnej, odznaki z okazji 100 – lecia polskiego więziennictwa.

W Środę Popielcową w Areszcie Śledczym w Kielcach Jego Ekscelencja ks. bp. dr Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej odprawił Mszę Święta dla osób pozbawionych wolności.

W dniu 06 marca odbyła się na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach odprawa roczna z udziałem płk Włodzimierza Więckowskiego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

W dniu 5 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbył się Karnawałowy Dzień Kobiet służb mundurowych i pracowników samorządowych.

W dniu 01 marca 2019 r. z-ca dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach uczestniczył w uroczystościach poświęconych żołnierzom niezłomnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej