W dniu 03 maja 2020 roku funkcjonariusze z działu ochrony Aresztu Śledczego w Kielcach udaremnili próbę przekazania przedmiotu niedozwolonego.

"Resort Sprawiedliwości Pomaga", Służba Więzienna z Kielc wraz z harcerzami przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach 700 przyłbic i 250 maseczek.

Komunikat

30.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się:

Areszt Śledczy w Kielcach przekazał w dniu 24 kwietnia br. 30 przyłbic dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach.

Montowanie przyłbic to inicjatywa funkcjonariuszy z kieleckiej jednostki penitencjarnej, wpisująca się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej