Mając na uwadze wprowadzone ograniczenia w sprawie działań przeciwepidemicznych, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, osadzeni wzięli udział w zorganizowanych w jednostce zajęciach dotyczących edukacji ekologicznej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi.

W dniu wczorajszym do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przyjechali przedstawiciele funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, którzy postanowili oddać krew.

Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,14 proc. osadzonych – kilkukrotnie mniej niż w innych krajach UE. Dla porównania – w Czechach to 0,85 proc. osadzonych, na Słowacji - 0,46 proc, na Węgrzech – 0,42 proc. osadzonych.

Doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Dzień 23 kwietnia w jeleniogórskim areszcie był doskonałą okazją by ponownie zwrócić uwagę na niekwestionowaną korzyść płynącą z czytania. W księgozbiorze biblioteki aresztu w stałym obrocie jest ponad 4 tysiące pozycji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej