Po raz kolejny w tym roku, 6 września Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” działający w jeleniogórskim Areszcie Śledczym, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował akcję honorowego oddawania krwi.

4 września 2021 roku odbyła się 10 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Moralność pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Z inicjatywy funkcjonariuszy tutejszego aresztu po raz kolejny przystąpiliśmy do tej promującej czytelnictwo akcji. Czytanie książek wpisuje się na stałe w proces resocjalizacji.

W czwartek, 2 września 2021r. o godzinie 12.00 pod postumentem "Miecze Piastowskie" będącym pomnikiem "Martyrologii i Chwały Oręża Polskiego" u wejścia do Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze Cieplicach, miały miejsce uroczyste obchody 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

W dniu 19 sierpnia 2021 roku Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Marek Kaczmarski podpisał umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych w Sudeckim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych z Jeleniej Góry.

Dzięki wieloletniej współpracy z Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach, osadzeni z jeleniogórskiego aresztu śledczego mieli możliwość odwiedzenia i zapoznania się z przygotowaną przez Nadleśnictwo ofertą edukacyjną dotyczącą szeroko pojętej ochrony przyrody.

Wytyczne Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze w sprawie znoszenia ograniczeń, o których mowa w ART. 247 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Widzenia z osobami bliskimi na terenie jednostki od dnia 19 lipca 2021r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej