Do Aresztu Śledczego Jeleniej Górze wpłynął list gratulacyjny Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim, ze słowami uznania dla naszego kolegi chor. Krzysztofa Skwary - kierownika działu kwatermistrzowskiego, który w sierpniu b.r. dzięki szybkiej reakcji oraz obywatelskiej postawie będąc świadkiem przestępstwa podjął działania skutkujące zatrzymaniem sprawcy.

W piątek 1 września 2023 r. o godzinie 12.00 pod postumentem "Miecze Piastowskie" będącym pomnikiem "Martyrologii i Chwały Oręża Polskiego" u wejścia do Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze Cieplicach, miały miejsce uroczyste obchody 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięła delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

W 103 rocznicę Bitwy Warszawskiej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze uczcili Święto Wojska Polskiego.

Po raz kolejny jeleniogórski areszt śledczy wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizowali w Jeleniej Górze akcje krwiodawstwa.

Na mocy zmienionych w 2022r nowelizacją przepisów ustawy o Służbie Więziennej, dzień 29 czerwca ustanowiono Dniem Służby Więziennej. Z tej okazji w dniu 26 lipca 2023r. w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznak resortowych.

W dniu 13 lipca 2023 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze miały miejsce dwa ważne dla Służby Więziennej wydarzenia. Odbyły się bowiem wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej oraz nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej