W dniu 22.10.2021r. w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze pięcioosobowe Jury dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych IX Ogólnopolskiego Konkursu na sztukę teatralną „Zrozumieć Siebie”.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze w tym tygodniu prowadzimy kampanię informacyjną dla osadzonych, dotyczącą pozasądowego rozwiązywania sporów. Służba Więzienna włącza się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji poprzez udzielenie zainteresowanym osadzonym stosownych informacji dotyczących postępowania mediacyjnego w zakresie spraw karnych, cywilnych i rodzinnych.

Jeleniogórski areszt wraz z opiekunem odwiedziła dzisiaj grupa studentów z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Tematem przewodnim tej wizyty było przedstawienie oferty Służby Więziennej jako atrakcyjnego na rynku miejsca pracy.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze rozpoczęli cykl spotkań z młodzieżą klas maturalnych prezentując ofertę podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej bądź dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

24 września 2021 roku dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, ppłk Marek Kaczmarski podpisał porozumienie z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Lwówku Śląskim Panią Aliną Sudoł-Kornalewicz oraz Szklarskiej Porębie Panem Jerzym Majdanem na mocy, których wspólnie prowadzić będziemy zajęcia i akcje edukacyjno - ekologiczne dla osadzonych.

Myślę więc nie śmiecę - 28 akcja Sprzątania Świata. W ramach tej przypadającej w dniach 17-18 września akcji ponownie przyłączyliśmy się do porządkowania wyznaczonych terenów zielonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej