W dniu 7 grudnia już po raz dwunasty jeleniogórski Areszt Śledczy odwiedził z wizytą duszpasterską Biskup Legnicki Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, który koncelebrował uroczystą Mszę Świętą oraz spotkał się z kadrą jednostki oraz więźniami.

Organizowany przez jeleniogórski Areszt Śledczy Ogólnopolski Konkurs adresowany jest do osób pozbawionych wolności, dzieci i młodzieży uczącej się w Jeleniej Górze oraz Seniorów. Patronat honorowy objął Jego Ekscelencja Biskup Legnicki Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski.

W dniu 01 grudnia 2018r w jeleniogórskim areszcie gościliśmy przedstawicieli Fundacji SNAP. SNAP to skrót nazwy Fundacji: Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy, której celem jest prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności oraz integracji społecznej, ukierunkowanej na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu,...

W roku 2018 Areszt Śledczy w Jeleniej Górze zrealizował 5 cykli aktywizacyjno – szkoleniowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 3 cykle w zawodzie technolog robót wykończeniowych, po 1 w zawodach brukarz i elektryk.

W dniu 22 listopada 2018r dochodzi do ataku przy użyciu broni palnej na pojazd konwojowy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. To główne założenie ćwiczeń, jakie miały miejsce w ramach szkolenia Służby Więziennej, mające na celu współdziałanie i ujednolicenie działań pomiędzy funkcjonariuszami jeleniogórskiego aresztu a funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” w dniu 21 listopada 2018r wspólnie z funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizował drugie w tym roku szkolenie, tym razem dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądach Rejonowych okręgu jeleniogórskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej