W dniach 19.11.2021 do 02.12.2021 w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze odbyło się szkolenie zawodowe dla skazanych o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie, realizowany ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Organizowany przez jeleniogórski Areszt Śledczy, Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze XII Ogólnopolski Konkurs od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jak co roku adresowany jest do osób pozbawionych wolności, dzieci i młodzieży uczącej się w Jeleniej Górze oraz Seniorów.

W dniu 16 listopada 2021r w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze miało miejsce uroczyste wręczenie awansów i wyróżnień funkcjonariuszom.

Po raz kolejny funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z jeleniogórskiego aresztu śledczego biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, organizowanej przez Straż Graniczną przy współudziale klubów honorowych dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, działających w formacjach mundurowych.

W dniu 11 listopada na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze oraz przy Kościele Garnizonowym odbyły się główne uroczystości związane ze 103 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowany jest kolejny kurs zawodowy dla skazanych - Technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej