Na mocy podpisanej umowy pomiędzy dyrektorem Aresztu Śledczego ppłk Ewą Bober a Panią Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach areszt śledczy od kilku lat kieruje do pracy skazanych, którzy w lipcu otrzymali również nowe kwalifikacje.

W sobotę 22 czerwca 2019r na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze – Sobieszowie, funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu wzięli udział w  organizowanym corocznie przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze Festynie pn. „Bezpieczne Wakacje”. Festyn połączono z otwarciem trasy rowerowej Single Track w Karkonoszach.

W dniu 14 czerwca br. na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Wołowie odbyły się mistrzostwa OISW we Wrocławiu w strzelaniu precyzyjnym. Od lat w zawodach startują i odnoszą sukcesy funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

W ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”, Areszt Śledczy w Jeleniej Górze proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

W dniu 7 czerwca 2019r funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze pomagali i współuczestniczyli w organizacji i przebiegu ekologicznego festynu dla przedszkolaków w ogrodzie dydaktycznym w Jeleniej Górze - Sobieszowie.

Już od wielu lat angażujemy się w szlachetną akcję Honorowego Oddawania Krwi. Ten niezwykle cenny dar, którego jedynym źródłem jest człowiek pomaga w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Honorowe krwiodawstwo w jednostce to nie tylko okolicznościowa akcja, ale systematyczne działanie na rzecz dobra drugiego człowieka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej