Przygotowanie osadzonych do powrotu do  społeczeństwa zaczyna się od chwili rozpoczęcia pobytu za murami więzienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej mając świadomość znaczenia aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności w procesie resocjalizacji, wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, podejmują aktywne działania przygotowujące skazanych do wejścia na rynek pracy.

W dniu dzisiejszym gościliśmy wraz z opiekunami młodzież trzeciej klasy Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze.

15 marca jeleniogórska jednostka penitencjarna gościła Kuratorów Sądowych zatrudnionych w obrębie działania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Celem wizyty było przedstawienie zagadnień związanych między innymi z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej oraz działań związanych z readaptacją i przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

To pierwsza w tym roku okazja do propagowania Honorowego Krwiodawstwa. Tym razem pod hasłem: "Służymy pomocą - Mamy to we krwi" jeleniogórski areszt przyłączył się do VI ogólnopolskiej akcji, do której przyłączają się również przedstawiciele innych jednostek penitencjarnych.

Z dniem 2 marca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze dotychczasowego Zastępcę Dyrektora mjr Mariusza Grabowskiego.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej