Przez ponad rok funkcjonariusze, pracownicy oraz osadzeni brali udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek. Celem przedsięwzięcia po raz kolejny była przede wszystkim pomoc Filipowi ale również uświadomienie szczególnie osadzonym, iż poprzez mały czyn, jakim jest zbieranie zakrętek, można pomóc przyrodzie i jednocześnie poprawić życie potrzebującemu dziecku.

Po raz kolejny w tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował 9 września na terenie jeleniogórskiej placówki penitencjarnej akcję honorowego oddawania krwi.

W dniu 7 września 2019r z inicjatywy funkcjonariuszy tutejszego aresztu po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej odsłony Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowany jest kolejny kurs zawodowy dla skazanych - Technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. na jeleniogórskim rynku odbyło się podsumowanie corocznie organizowanego przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze projektu „Bezpieczne Wakacje”, w którym wzięli udział funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu.

W dniu 15 sierpnia w Jeleniej Górze oraz przy Kościele Garnizonowym odbyły się główne uroczystości związane z 99 rocznicą Bitwy Warszawskiej. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej