W dniu 12 lipca na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu wzięli udział w organizowanym corocznie przez Urząd Miasta festynie pn. „Bezpieczne Wakacje”.

W dniu dzisiejszym, w ramach współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Jeleniej Górze, realizowane były kolejne, już trzecie zajęcia dla skazanych. Zajęcia przeprowadziła wraz ze współpracownikiem Pani Dominika Trawińska Kierownik Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Jeleniej Górze. 

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Personel jeleniogórskiego aresztu śledczego od wielu lat systematycznie bierze udział w prowadzonych akcjach Honorowego Krwiodawstwa. Krew będąca darem życia jest stale potrzebna!

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną Czeskiej Republiki, w dniu 1 czerwca funkcjonariusze działu penitencjarnego, uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez jednostkę partnerską – Vazební Věznice w Libercu. Delegacji przewodniczył mjr Mariusz Mrozewski z-ca dyrektora jeleniogórskiego aresztu śledczego.

Na zaproszenie kierownictwa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w Powiatowych Targach Pracy.

Dwunastu skazanych odbywających karę w jeleniogórskim areszcie śledczym uczestniczy w programie readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera z zakresu zastępowania agresji TZA - Art.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej